بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقاره خانه

نقاره خانه و نقاره زنی در حرم مطهر

نقاره خانه و نقاره زنی در حرم مطهر

استان خراسان رضوی, مشهد

قدمتی حداقل هزار ساله برای این سنت دیرینه متصور بود . علاوه بر آن متون کهن تاریخی به انجام نقاره زنی در حرم به سال 860 هجری قمری نیز اشاره دارد . از آن زمان تاکنون سالیان متمادی است که نقاره خانه حضرت به صدا در می آید و این خدمت جزء رسوم معمول آستان قدس رضوی است . گفتنی است نقاره زنی در طول سال به جز دو ماه...