بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نفع مالی

گردشگران جز ترافیک و زباله نفع مالی اساسی برای مازندران ندارند

گردشگران جز ترافیک و زباله نفع مالی اساسی برای مازندران ندارند

ساماندهی و توسعه گردشگری در استان شد و گفت: در حال حاضر مازندران نفعی از توسعه گردشگری نمی‌برد. نماینده عالی دولت ادامه داد: وضع گردشگری مازندران مناسب نیست و در حال حاضر گردشگران جزء ترافیک و زباله نفع مالی اساسی برای این استان ندارند. وی تاکید کرد: گردشگری در مازندران باید در طول سال فعال باشد. فلاح جلودار در ادامه ایجاد...