بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نغمه

دستگاه راست پنجگاه

دستگاه راست پنجگاه

گاه ایجاد کرد. راست پنج گاه حالت خاصی از خود ندارد تنها بعضی از گوشه ها که در جای دیگری وجود ندارد مربوط به آن است مانند ماورا ء النهر، سپهر و غیره. بنابراین هر قسمت این آواز حالات خاص نغمه های دیگر را نشان می دهد و به همین جهت راست پنج گاه آواز کاملی است، چرا که دارای تمام حالات و صفات آواز های دیگر نیز هست. اجرا...