رزرو هتل ایران بوم گردی

نظام پزشکی

اختلاف برسر تولی‌گری گردشگری سلامت

اختلاف برسر تولی‌گری گردشگری سلامت

اهمیت این موضوع، در روزهای آغازین سال جاری، به تشکیل شورای راهبردی گردشگری سلامت در معاونت گردشگری این سازمان اقدام کرد؛ شورایی متشکل از معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، معاون درمانی وزارت بهداشت، معاون کنسولی وزارت خارجه و رئیس سازمان نظام پزشکی. با این وجود همچنان این شورا اقدامی جدی صورت نداده تا جایی که سازمان نظام پزشکی ترجیح می‌دهد خود راسا در این حوزه اقدام کند. ...

جاباما