بلیط هواپیما تور خارجی

نخ های طلایی

شک دوزی

شک دوزی

نواری است كه با نخ های طلایی و نقره ای فلزی بافته می شود و بیشتر برای آستین، لبه و دور یقه پیراهن زنانه مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار كار شامل: هاون چوبی، قرقره، نوار فلزی طلایی و نقره ای است. ...

صفحه 1 از 1