بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ناوگان هواپیمایی ساها

معرفی شرکت هواپیمایی ساها

معرفی شرکت هواپیمایی ساها

ناوگان هواپیمایی ساها بود که در نهایت مجبور به تعویض کلی آن شدند. حادثه نهایی که ضربه آخری بر پیکره اعتماد به ناوگان هواپیمایی ساها بود، در تاریخ 12 مرداد 1388 بوقوع پیوست. در این حادثه یک فروند هواپیمای بوئینگ 707 شرکت هواپیمایی ساها با شماره پرواز 124 که در مسیر اهواز به تهران بود، 10 دقیقه پس از برخاستن دچار نقص فنی در یکی از موتورهایش شد که این اتفاق باعث فرود اظطراری هواپیما و تخلیه آن شد....