رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

میل های روستای خویین

میل خویین زنجان
میل خویین زنجان ،بنایی برج مانند است که در ابتدای ورود به روستای خویین بر فراز ارتفاعات ضلع غربی روستا توجه هر بیننده را به خود جلب می نماید. روستای ...