رزرو هتل ایران بوم گردی

میل خسرو آ

میل خسرو آباد ( خسروآ )

میل خسرو آباد ( خسروآ )

استان لرستان, کوهدشت

میل خسرو آباد(خسروآ) صیدصفربگ این بنا در بخش کونانی شهرستان کوهدشنت واقع شده است .میل خسرو آباد یا خسروأ که به نام میل صید صفربگ نیز معروف است . در گورستان قدیمی روستای خسرو آباد واقع شده است. .بلندای این میل حدود 6متر و60 سانتیمتر می باشدقطر پایه آن حدود2متر می باشد نمای ظاهری آن دارای انحنا بوده وبه شکل هرمی 6 وجهی می باشددر ساخت آن از مصالح قلوه سنگ,گچ و....استفاده شده است.این میل یکی از قد...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین