رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مکرومه

مکرومه
مکرومه بافی از صنایع دستی جدید است و مواد اصلی آن ، نخ مصنوعی است و مثل همه دست بافت ها ، اگر با ابتکار بافنده و هنر هنرمند ، ...