رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

موقعیت قلعه کوه زردان

قلعه کوه زردان
قلعه کوه زردان از جاذبه های روستای افین واقع در استان خراسان جنوبی می باشد.قلعه کوه زردان طوری ساخته شده که مشرف به دشت و منطقه زیرکوه و بالاکوه و ...