بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موسیقی پاپ ایران

موسیقی سنتی ایران

موسیقی سنتی ایران

موسیقی سنتی ایران یکی از ۴ نوع موسیقی ایران است. موسیقی سنتی نغمه هایی را شامل می شود که از زمان های گذشته و بر اساس شباهت های فنی و آهنگین با نظم ویژه ای تدوین شده و در قالب ۷ دستگاه یا ۱۲ آواز معرفی می شوند. نام ۷ دستگاه موسیقی ایران عبارت است […]