بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موسیقی محلی فارس

موسیقی فارس

موسیقی فارس

استان فارس, شیراز

استان فارس موسیقی مشخص و کاملا مستقلی دارد و ممانند دیگر نواحی ایران دارای دو نوع موسیقی با متر آزاد و متر معین است . موسیقی های شمال و شمال غربی فارس موسیقی با متر آزادند که بیش تر به مقام های بختیاری و قشقایی شبیه اند و موسیقی های جنوب فارس به مقام خوانی […]