بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موسیقی محلی ترکمن

موسیقی ترکمنی و دستگاههای آن

موسیقی ترکمنی و دستگاههای آن

استان گلستان, بندرترکمن

موسیقی ترکمنی و دستگاههای آن را در این مطلب می خواهیم برای شما شرح دهیم . به شکلی از موسیقی گفته می شود که در میان اقوام ترکمن ایران و ترکمنستان و افغانستان رواج داشته و دارد. مقامهای موسیقی ترکمنی در چهار دستگاه ارائه می شوند که عبارتند از : قِرِق لر ، تشنید ، […]