بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موسیقی تالش

موسیقی تالش

موسیقی تالش

استان گیلان, تالش

مناطق گیلان متمایز می کند . زندگی خاص مردم تالش اقامت اجباری در مناطق کوهستانی برای گله داری جلوگیری از کوچ آنها به دشت در حفظ میراث موسیقی این مردم بسیار موثر بوده است . به نظر می رسد که موسیقی تالش ریشه در دوره های باستانی دارد و شرایط زیست مقاومت در برابر فرهنگ های بیگانه و حفظ آداب و سنن اصالت این ریشه را تضمین کرده است ....