بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موسیقی اصیل

استفاده از موسیقی های اصیل به فرهنگ مردم هویت می دهد

استفاده از موسیقی های اصیل به فرهنگ مردم هویت می دهد

سخنگوی کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در استان هرمزگان تضاد فرهنگی وجود ندارد و آشفتگی چندانی مشاهده نمی شود. وی ادامه داد: در حوزه موسیقی، کشور به صورت افراطی مصرف کننده تولیدهای خارجی شده که فعالیت موسیقی اصیل می تواند ما را این محصولات بی نیاز کند. آزادیخواه افزود: با بازنگری و بازمهندسی آموزه ها و اندوخته های فرهنگی در نقاط مختلف کشور و از...

بافت های تاریخی را از دست سود جویان نجات دهیم

بافت های تاریخی را از دست سود جویان نجات دهیم

کامپیوتر صادر نمی کنیم اما برخوردار از ارزش های بنیادی و فرهنگی هستیم، افزود: تمام ارزش های ما همین مسائل فرهنگی است که باید به خوبی از ان صیانت شود. وی ادامه داد: همان طور که از موسیقی اصیل یک کشور حفاظت می شود، باید از تمام آثار و بناهای تاریخی ارزشمند که هویت فرهنگی ما را تشکیل می دهند،به طورجدی حمایت کرد و مانند تهران امروز...