بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موسيقي مقامي و حركات موزون آييني تربت جام

موسیقی مقامی و حرکات موزون آیینی تربت جام

موسیقی مقامی و حرکات موزون آیینی تربت جام

استان خراسان رضوی, تربت جام

سرزمین تربت جام یکی از مهم ترین مناطقی است که در آن موسیقی مقامی میان مردم از رواج چشمگیری برخوردار است و هنرمندان بنامی را در این زمینه به دنیای هنر معرفی نموده است. موسیقی تربت جام در گذشته بیش از ۳۰۰ مقام داشته که امروزه بالغ بر ۵۰ مقام از آن همه باقی مانده […]