بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه گرگان

کاخ موزه گرگان

کاخ موزه گرگان

استان گلستان, گرگان

کاخ موزه گرگان یکی از 12 کاخ پهلوی در کشور و محل اقامت ایشان در منطقه بوده است که پس از مرمت به موزه گرگان تبدیل شد. کاخ موزه گرگان در دو طبقه به سبک اروپایی و به دستور رضاخان در سال 1317 در کنار مجموعه‌ای از ساختمان‌های اداری ساخته شد. کاخ موزه گرگان با پیشینه 70 ساله، به عنوان بیست و چهارمین موزه کشور و نخستین موزه شمال کشور...