بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه پمپ بنزین

موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران

موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران

استان تهران, تهران

موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران یا جایگاه سوخت شماره 6 در سال های  پایانی دهه 1310 هجری شمسی مقارن با دوره پهلوی اول، توسط شرکت نفت انگلیس و ایران جهت توزیع فرآورده های نفتی همچون نفت سفید، بنزین و امشی احداث شد. ساختمان این جایگاه در سال‌های ۷۳ و ۷۴ بدلیل ورود مترو تعطیل شد و در اختیار خدمات شهری شهرداری تهران و شرکت مترو قرار گرفت وبه صورت متروکه رها شده بود، پس از شروع فعالیت مدیریت مو...