بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه پست

موزه پست و تلگراف

موزه پست و تلگراف

استان تهران, تهران

موزه پست و مخابرات در بهمن ماه 1369 به نام موزه پست شروع به کار کرد. این موزه در یکی از قدیمی‌ترین و شکیل‌ترین عمارت‌های دولتی تأسیس شده که از دو طبقه بنا متشکل از سالن‌ها و غرفه‌های متعدد تشکیل شده و مکانی مناسب جهت بازدید مشتاقان دیدار آثار تاریخی و کهن است‌. در 20 اسفند ماه 1374، به استناد موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور، موزه پست به موزه وزارت پست و تلگراف و تلفن و در 12 مرداد م...

برگزاری جمعه بازار تمبر در ساختمان موزه ارتباطات

برگزاری جمعه بازار تمبر در ساختمان موزه ارتباطات

بیایند و بازار تمبر را به موزه ارتباطات انتقال دهیم. نصرآبادی که رئیس موزه ارتباطات نیز هست یکی از اصلی ترین این برنامه های خود را راه اندازی بازار تمبر در ساختمان موزه پست عنوان می کند و می گوید: «قصد داریم بازار تمبر را در قسمتی از ساختمان موزه ارتباطات راه اندازی کنیم. بازار تمبر روزهای جمعه پشت ساختمان موزه برگزار...