بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه و آرامگاه میرزا احمد نی ریزی کجاست

موزه و آرامگاه میرزا احمد نی ریزی

موزه و آرامگاه میرزا احمد نی ریزی

استان فارس, نیریز

میرزا احمد نی ریزی را بزرگترین خوش نویس خط نسخ و کاتب قرآن در دوره صفوی می دانند.این خطاط که امروزه در کنار نسخه های دیگر قرآن، نسخه هایی با خط ایشان در دسترس است در آرامگاه خود در شهرستان نی ریز استان فارس که معماری منحصر به فردی نیز دارد، آسوده است.خط نسخ ابتکاری […]