رزرو هتل ایران بوم گردی

موزه هلال اهمر

موزه علی اکبر صنعتی ( هلال احمر )

موزه علی اکبر صنعتی ( هلال احمر )

استان تهران, تهران

بنای موزه علی اکبر صنعتی ( هلال احمر ) متعلق به اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی است که در دوران پهلوی به جمعیت شیر و خورشید سابق سپرده شد. در اصل این بنا به‌عنوان نخستین مرکز شیر و خورشید قلمداد می‌شود که به‌مدت پنج سال فعالیت‌ داشت. بنابراین از این منظر، بنای موزه […]

جاباما