رزرو هتل فضاگشت

موزه های بجنورد

موزه باستان شناسی بجنورد
موزه باستان شناسی بجنورد به معرفی وشناساندن آثار تاریخی اسلامی ،مهر وسکه و سفال پرداخته است. موزه باستان شناسی بجنورد که در طبقه فوقانی بنای عمارت مفخم قرار گرفته دارای ...