بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه های آشتیان

موزه آشتیان

موزه آشتیان

استان مرکزی, آشتیان

تاریخچه : در بافت قدیمی شهر آشتیان خانه ای تاریخی وجود دارد که مردم آشتیان صاحب اولیه آن را شخصی به نام میرزا هدایت ا… وزیر دفتر می دانند . میرزا هدایت ا… ( پدر دکتر محمد مصدق ) از رجال و مستوفیان بنام همزمان با ناصرالدین شاه قاجار بوده و در دوره حکومت وی […]