بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه هاي کلبادي و گوهرتپه

بررسی و تحلیل نقش موزه ها در توسعه گردشگری فرهنگی

بررسی و تحلیل نقش موزه ها در توسعه گردشگری فرهنگی

گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی، می تواند دریچه های نوینی از شناخت، توسعه و پایداری را برای جوامع به همراه داشته باشد. مقاله حاضر با این پیش فرض که جاذبه ای به نام موزه می تواند بر توسعه گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی در مقصد بیفزاید، سعی نموده است تا هدف پژوهش خویش […]