بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه مطبوعات کرمان

موزه مطبوعات استان کرمان

موزه مطبوعات استان کرمان

استان کرمان, کرمان

موزه مطبوعات استان کرمان با پشتوانه ای یکصدساله روزنامه نگاری تنها موزه مطبوعات کشور است که در آن می توان عمق راه پیموده شده مطبوعات محلی کرمان در یک قرن اخیر را به وضوح دید. در دی ماه ۱۳۸۳ محمدعلی فردوس مدیر مسئول هفته نامه فردوس کویر و رئیس وقت خانه مطبوعات کرمان پیشنهاد تاسیس […]