بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه مشاهیر و مفاخر قاین

موزه مشاهیر و مفاخر قاین

موزه مشاهیر و مفاخر قاین

استان خراسان جنوبی, قائن

تاریخ را مردان و زنان آفرینش‌گر پی‌ریخته و فرزندان خلف و قدرشناس دست‌آورد اجداد خویش را به جان پاس داشته و از آن درس گرفته و بر عظمتش می‌افزایند. نام آوران سرزمین تاریخی قاینات، در بلندای تاریخ خدمات ارزنده ای را به تمدن بشری عرضه داشته اند و در آسمان علم و ادب ایران چون […]