بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه مردم شناسی نراق

موزه مردم شناسی نراق

موزه مردم شناسی نراق

استان مرکزی, نراق

موزه مردم شناسی نراق برای خود غرفه‌ای مجزا خواهد داشت و این تدبیر باعث انگیزه ای خواهد شد تا شهروندان نراقی اسناد، مدارک و اشیاء ارزشمند تاریخی خود را در معرض دید عموم قرار دهند. باید با این نکته نیز اشاره کرد که این موضوع در نوع خود کاری نو و جدید است. همچنین در موزه مردم‌شناسی نراق که بخشی از آثار آن آماده نمایش شده، قرار است در مواقع بازدید، شهروندانی که آثار را هدیه یا امانت داده‌...