بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه مردم شناسی زرتشتیان کرمان

موزه مردم شناسی زرتشتیان

موزه مردم شناسی زرتشتیان

موزه مردم‌شناسی زرتشتیان در استان کرمان، تنها موزه مردم‌شناسی زرتشتیان جهان است که در داخل مجموعه آتشکده زرتشتیان شهر کرمان قرار دارد. اندیشه بنیانگذاری موزه مردم‌شناسی زرتشتیان کرمان از سال ۱۳۶۲ خورشیدی همراه با بنیانگذاری کتابخانه انجمن زرتشتیان کرمان پدید آمد. در این سال پرویز وخشوری ریاست انجمن زرتشتیان به همراه مهران غیبی؛ سرپرست وقت […]