بلیط هواپیما

موزه مردم شناسی داران

موزه مردم شناسی فریدن

موزه مردم شناسی فریدن

استان اصفهان, داران

موزه مردم شناسی فریدن درون قدیمی ترین مدرسه سنگی این منطقه قرار دارد. محوطه این موزه متعلق به اواخر قاجار است و بخشهای مختلفی مانند كشاورزی، فرهنگ و هنر، اسناد و اشياء تاريخی، اتاق زندگی و شهدا دارد. اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان نیز در قسمتی از این موزه واقع است، […]