بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه مجازی ایرانک

موزه ایرانک تهران

موزه ایرانک تهران

استان تهران, تهران

دفتر مشق چند100ساله، وسایل متنوع نوشتاری، وسایل مکتب‌خانه‌ها تا مدارس‌های اولیه و عکس‌های مدارس‌ آن دوره، به‌صورت زیبایی کنار هم نگهداری شده‌اند. در این قسمت، کلاس درس کوچکی که تداعی‌گر کلاس‌های گذشته است، ساخته شده است. بخش موزه مجازی ایرانک با این هدف راه اندازی شده است که میان آنچه از میراث کودکی در سرزمین ما برجا مانده با جامعه فرهنگی و دوستداران دنیای کودکی پیوند برقرار...