رزرو هتل ایران بوم گردی

موزه لباس شیراز

خانه صالحی شیراز ( موزه لباسهای سنتی )

خانه صالحی شیراز ( موزه لباسهای سنتی )

استان فارس, شیراز

خانه صالحی شیراز ( موزه لباسهای سنتی ) از خانه های دوره قاجاریه می باشد که در ضلع جنوبی مسجد شهدا و در ابتدای کوچه هفت پیچ واقع شده است. این خانه دارای دو بخش اندرونی و بیرونی است که بخش بیرونی آن دارای یک حیاط مرکزی و هشت اتاق در سه ضلع شمالی، غربی […]

جاباما