رزرو هتل ایران بوم گردی

موزه علوم و فناوری

موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

استان تهران, تهران

موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران نمایش مجموعه ای از فعالیت های علمی، هنری است که با استفاده از شیوه های جذاب و مفرّح به ارائه ی مطالب علمی می پردازد. این پژوهشگران مکانی زیبا، غنی از علم و فناوری و البته خلاقیت است.موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران با نمایش پایه های دانش و تحول فناوری، مأموریت دارد نسبت به هم افزایی دانش، اشاعه تفکر علمی، ارتقای سطح زندگی و تعالی روح انسان قد...

جاباما