رزرو هتل

موزه شهید سردار فرومندی کجاست

موزه شهید سردار فرومندی

موزه شهید سردار فرومندی

استان خراسان رضوی, سبزوار

منزل شهید سردار فرومندی قرار بود برای ساخت و ساز به فروش رسیده و تخریب شود که شورا به محض مطلع شدن، وارد عمل می شود و با تصویب شورا و موافقت شهردار وقت آقای مقصودی این ملک به تملک شهرداری درآمده و قرار گردید به خانه موزه شهید فرومندی تغییر یابد. طرح خانه موزه […]

جنوب گردی