رزرو هتل ایران بوم گردی

موزه سنگ کرمان

گنبد جبلیه کرمان

گنبد جبلیه کرمان

استان کرمان, کرمان

داشته است. پس از ظهور اسلام و فتح ایران به دست مسلمین در هنر معماری نیز تغییر و تحولاتی صورت گرفت، هر چند سبک ایرانی هنوز در این سال ها رعایت و لحاظ می شد. موزه سنگ کرمان گنبد جبلیه در سال ۱۳۱۶ توسط وزارت فرهنگ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۳ پس از مرمت به موزه سنگ کرمان...

جاباما