بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه سنگ و گوهر دريای نور کجاست

موزه سنگ و گوهر دریای نور تهران

موزه سنگ و گوهر دریای نور تهران

استان تهران, تهران

موزه سنگ و گوهر دریای نور  آزادی شامل ده ها هزار قطعه سنگ و گوهر بزرگترین موزه سنگ و گوهر خاور میانه و یکی از بزرگترین موزه های جهان از لحاظ تنوع گوهر ها است.در این موزه گوهر هایی جمع آوری شده اند که نمادی از میلیونها سال سابقه زیستی زمین است. کلکسیون سنگ های […]