رزرو هتل فضاگشت

موزه سرستون های طاق بستان کرمانشاه

سرستونهای طاق بستان
موزه سرستون های طاق بستان با رونمایی از ۱۲ سرستون ساسانی که از نقاط مختلف در این محوطه‌ی تاریخی جمع‌آوری شده‌اند، افتتاح می شود .او با بیان این‌که این سرستون‌ها ...