بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه سبز

کاخ موزه سبز سعدآباد

کاخ موزه سبز سعدآباد

استان تهران, تهران

کاخ شهوند که اکنون کاخ موزه” سبز” نامیده می شود یکی از زیباترین کاخ های موجود در کشور است.این کاخ از سال ۱۳۰۷ محل اقامت رضاخان بود. کاخ موزهء سبز در نقطه ای مرتفع در شمال غربی مجموعه کاخ های سعدآباد قرار دارد. کاخ شهوند که تکمیل بنای آن از زمان وزرات جنگ رضاخان تا […]