بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه زرتشتیان

موزه مردم شناسی زرتشتیان

موزه مردم شناسی زرتشتیان

موزه، بخش فرتور و اسناد است که فرتورهای انجمن ناصری زرتشتیان کرمان و رفسنجان و فرتورهای سرشناسانی چون ارباب کیخسرو شاهرخ، میرزا برزو آمیغی، خانم کشور مزدیسنا و پوراندخت، از ارزش بسیاری برخوردار می‌باشند. بخش دیگری از موزه زرتشتیان به نمایش و معرفی پوشش زنان و مردان زرتشتی اختصاص دارد که قدمت آن‌ها از 50 تا 150 سال است. مخنا، لچک، چارقد، کت، پیراهن و شلوارهای گلدوزی...