بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه رباط ویرانی شاندیز

موزه رباط ویرانی

موزه رباط ویرانی

استان خراسان رضوی, شاندیز

جایگاه ویژه‌‌ منطقه توس و اهمیت آن در قرون و سده‌های میانه اسلامی از نظر ارتباط با مناطق مهمی چون نیشابور، سبب ایجاد راه‌هایی شد که یکی از آن‌ها با وضعیتی کوهستانی از محل ویرانی و شاندیز گذشته است. رباط ویرانی مربوط به اواخر دوره صفویه در مجاورت روستای ویرانی، ویرانی ۱۹ در محور گردشگری […]