بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه خانه امام جمعه تهران

موزه خانه امام جمعه

موزه خانه امام جمعه

استان تهران, تهران

این خانه، مثل خیلی از خانه های اعیانی سنتی ایرانی تزئینات مفصلی دارد و با نقاشی، گچبری و آئینه کاری تزیین شده است . این بنا از دو بخش اندرونی و بیرونی تشکیل شده که بخش اندرونی آن برای سکونت افراد خانه و خدمه بوده، تخریب و به مدرسه تبدیل شده است و بخش بیرونی […]