بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه حمام زنانه گنجعلیخان کرمان

موزه حمام زنانه گنجعلیخان

موزه حمام زنانه گنجعلیخان

استان کرمان, کرمان

موزه حمام زنانه گنجعلیخان در شهر کرمان واقع شده است و در دوره حاضر تغییر کاربری داده است و تبدیل به موزه مردم شناسی گردیده است . این بنا توسط ” گنجعلیخان” حاکم وقت شهر کرمان در مجموعه ای که خود بانی آن بوده است (مجموعه گنجعلیخان کرمان)در عصر صفویه شکل گرفته است. که بیانگر […]