بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه توپکاپی

علامت سازی

علامت سازی

ناصری چندین علم مشهور وجود داشت که مربوط به دارالخلافه بود. دوست‌علی خان معیرالممالک در یادداشت‌هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه از« علم زنبورک‌خانه» نام می‌برد که پیشاپیش دسته سلطنتی حرکت می‌کرد. قدیمی‌ترین علم‌های ایرانی در موزه توپکاپی استانبول نگهداری می‌شود. شاید این علم ها - که نمونه‌ای از علامت و نشان قبایل مختلف ایرانی است - در عصر حکومت ترکمنهای آق قویونلو و قره قویونلو...