بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه تنوع زیستی

موزه تنوع زیستی آبادان

موزه تنوع زیستی آبادان

استان خوزستان, آبادان

موزه تنوع زیستی در فاصله 10 کیلومتری جاده قفاص واقع شده است این موزه شامل بیش از 152 کبوتر و 21 خزنده و دو زیست 12 نمونه ماهیان آب شور و شیرین و انواع صدفهای دریاهای ایران است. ...