بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه تاریخ و فرهنگ

بازگشایی۲ اثر تاریخی اسدآباد در انتظار اختصاص اعتبار

بازگشایی۲ اثر تاریخی اسدآباد در انتظار اختصاص اعتبار

بیرونی و برداشت الحاقات اضافی حمام طبق توافق صورت گرفته به عهده شهرداری است که تا کنون انجام نشده است. وی با اشاره به افزایش 12 درصدی بازدیدکنندگان از آثار و بناهای تاریخی اسدآباد نسبت به سال قبل گفت: موزه تاریخ و فرهنگ، کتیبه آقاجان بلاغی، پل شکسته و روستای هدف گردشگری ملحمدره بیشترین بازدید کننده در سال جاری را داشته است. اسدآباد 150 اثر تاریخی و گردشگری...

موزه تاریخ و فرهنگ اسدآباد

موزه تاریخ و فرهنگ اسدآباد

استان همدان, اسدآباد

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متولی اصلی حفظ ، نگهداری و صیانت از اشیای فرهنگی است برای اینکه هویت ملی و تاریخی این مرز و بوم دستخوش آسیب نگردد و در کوره راه زمان به بوته فراموشی سپرده نشود ، از مردم فهیم شهرستان اسدآباد استدعا و درخواست نمودیم که در صورت امکان […]