بلیط هواپیما تور خارجی

موزه بانک ملی

دسته بندی مطالب بر اساس :
خانه سردار اسعد بختیاری

خانه سردار اسعد بختیاری

محل پذیرایی از میهمانان، کتابخانه و ... قرار گرفت تا اینکه بانک ملی بر آن شد با به نمایش گذاشتن پیشکش‌ها و هدایای نفیسی که از بانک‌های سراسر جهان به بانک ملی ایران فرستاده شده است، این بنا را به موزه بانک ملی ایران تغییر کاربری دهد. اما موزه بانک ملی، نه برای استفاده عام که موزه‌ای خصوصی شد که تنها میهمانان بانک ملی امکان بازدید از...

صفحه 1 از 1