بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه باستان شناسی خلخال

موزه باستان شناسی خلخال

موزه باستان شناسی خلخال

استان اردبیل, خلخال

حمام تاریخی نصر خلخال قدمت این حمام مربوط به دوره قاجار بوده و در ابتدا به عنوان بنائی عام المنفعه برای تامین نیازهای اهالی محل بنا شده است. فرم معماری آن از اصول حمامهای تاریخی ایران پیروی میکند.حمام از طریق یک ورودی به هشتی و از آن جا به پیشخان منتهی می شود.سربینه بانقشه مربع […]