بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه اسناد و مدارک تاریخی

موزه اسناد و مدارک تاریخی سعدآباد

موزه اسناد و مدارک تاریخی سعدآباد

استان تهران, تهران

در طی مدت پنج سال می باشد، این اسناد که پیش از این اکثرا بصورت پراکنده و بعضا فراموش شده در مجموعه بودند، پس از جمع آوری، ساماندهی، پاکسازی و شناسنامه دارشدند. و اینک بخش کوچکی از آنها در قالب موزه اسناد و مدارک تاریخی سعدآباد در معرض دید بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است.این موزه با هدف آشنایی بیشتر بازدید کنندگان محترم با بخشی از اتفاقات و رویدادهای تاریخ معاصر...