بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه اسلامی

سکه در دوران اسلامی

سکه در دوران اسلامی

و بدون تصویر تا زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار معمول بود. از تمام سکه‌هایی که در مورد آنها بحث شد، نمونه‌های با ارزش در موزه ملی ایران وجود دارد که از آغاز اسلام تا آخر دوره قاجاریه در طبقه دوم موزه اسلامی به نمایش گذاشته شده است»