بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه‌های هنری

الگوی ایتالیایی تامین مالی موزه‌ها

الگوی ایتالیایی تامین مالی موزه‌ها

خصوصی می‌توانند گردشگری داخلی و حتی خارجی را تقویت و در کنار آن به حفظ و نمایش این آثار نیز کمک کنند. وضعیت موزه‌های خصوصی در جهان در گزارش موزه‌های هنری خصوصی در جهان که در پایان سال 2015 منتشر شده است، کره‌جنوبی از نظر تعداد این موزه‌ها در جهان صدرنشین اعلام شده و پس از آن نیز به...