بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موتور جست‌وجو

۷ روند بازاریابی آنلاین گردشگری ۲۰۱۷

۷ روند بازاریابی آنلاین گردشگری ۲۰۱۷

منکر اهمیت شرکت‌هایی همچون Airbnb شد و به نظر می‌رسد چنین شرکت‌هایی روندی رو به رشد را بپیمایند؛ اگر چه هنوز هم معضلاتی همچون مالیات، امنیت و کیفیت در مورد آنها وجود دارد. از سوی دیگر، شایعاتی پیرامون ساخت یک موتور جست‌وجوی پرواز از سوی Airbnb وجود دارد که قطعا توانایی آن را بیش از پیش خواهد کرد. با تمام این موارد، باید دید که آیا سال 2017 می‌تواند سالی...